A-
A+

Szervező

Urbania21 2014


Az élhető és fenntartható települések az országok vérkeringésének meghatározó pillérei, fejlődésük biztosítása a XXI. század egyik legnagyobb kihívása. Az életminőség szempontjából a fejlett infrastruktúra olyan gazdasági és társadalmi szükségszerűség, amely szorosan összefügg az ökohatékony közlekedésszervezéssel, a korszerű járműparkkal, a fenntartható vízgazdálkodással, hulladékgazdálkodással, út- és vasútépítéssel és energiaellátással is.

urbania21


korszerű infrastruktúra és a minőségi közlekedés a gazdaság alappillére. Színvonala, teljesítőképessége számos szektor, úgy mint

-  energetikai ipar
-  építőipar
-  info-kommunikációs és elektronikai ipar
-  környezetvédelmi ipar
-  járműipar
-  olaj- és gázipar

innovációs technológiai hozzájárulásának is függvénye.

Első alkalommal 2014 szeptemberében, majd ezt követően kétévente kerül sor az urbania21 rendezvényre. Az urbania21iparági szakkiállítás kapcsolódik az Európai Mobilitási Hét (www.mobilityweek.eu) 2014. szeptemberi hazai önkormányzati és társadalmi rendezvényeihez.

Kiket várunk kiállítóként?
•    Gyártókat, építőket, kivitelezőket, akik vezető szerepet töltenek be a fenntartható és költséghatékony települési infrastruktúra rendszerek szempontjából legfontosabb közlekedési, járműipari, építőipari, kommunális, energiaellátási, tűz-és árvízvédelmi, pénzügyi és info-kommunikációs szektorban
•    Közösségi közlekedési és közmű szolgáltató társaságokat, országos és helyi ellátó rendszerek üzemeltetőit, fenntartóit
•    Városok, települések hivatalait, ahol un. Smart City programok, intelligens közlekedési és közmű rendszerek megvalósítása kiemelt törekvés
•    Olyan projektek tervezőit és megvalósítóit, amelyek létrehozásában, üzemeltetésében a költséghatékony, energiatudatos és környezetbarát tervezést, üzemeltetést és fenntartást támogató építési technológiák, intelligens rendszerek, digitális vezérlések, informatikai alapú Okos Megoldások meghatározó funkciót töltenek be. 
Kiket várunk látogatóként?
A legjobb gyakorlatok iránt érdeklődőket, úgy mint

•    szolgáltatókat, beruházókat, kivitelezőket, tervezőket és üzemeltetőket
•    állami és önkormányzati szerveknél dolgozó döntéshozókat és a döntést előkészítő munkatársakat
•    magánszemélyeket, felsőoktatási intézmények oktatóit, hallgatóit

Konferencián kormányzati és települési szakemberek adnak képet rövid- és középtávú fejlesztési tervekről, különös hangsúllyal az EU 2014-2020 költségvetési időszakára. Lehetőség nyílik a témakör szempontjából kiemelt jelentőségű kiállítóknak is szakmai előadás tartására. 
Nemzetközi kitekintést, illetve összevetést külföldi partnerek, így többek között a magyar elnökséggel futó Visegrádi együttműködés országainak, fővárosainak meghívásával kívánunk biztosítani.