A-
A+

Szervező

Víziók, Nyilatkozatok 2014Tarlós István főpolgármester, Budapest Főpolgármesteri Hivatal, az URBANIA21 védnöke
A közlekedési, a közüzemi szolgáltatások és a közterületek minősége egyaránt feltétele a magas színvonalú városi életformának. E kihívásokra a városfejlesztés keretin belül kell választ találni, ami olyan integrált és kreatív szemléletet igényel, amelyben a kultúra, a gazdaság, a közösség és a környezet egyaránt fontos szerepet játszik. Ezekhez a megoldandó feladatokhoz mérhetetlen segítséget nyújtanak azok a kezdeményezések, mint például az URBANIA21.
Becsey Zsolt h. államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,az URBANIA21 védnöke
Ma az európai vitakultúra egyik kiemelt eleme, hogy lehet a fejlesztéseket integrált és intelligens módon megvalósítani, a versenyképesség és a költséghatékonyság növelése mellett. Ehhez reális lépések csak olyan erős projektekkel tehetők, amelyek az Intelligens Közlekedési Stratégia 2015.évi megalkotásának is alappillérei lesznek. E folyamat eredményességét az URBANIA21 programok nagyban elősegíthetik.
Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes, Budapest, az URBANIA21 megnyitása
Nagy öröm, hogy a fővárosi cégek is bemutathatják tevékenységüket az urbania21 szakkiállításon.  A mai modern kor egyik legfontosabb jellemzője a városok közötti verseny, s Budapest is e versenynek a részese. Akkor élhető a város, ha otthonunknak tekintjük és a turisták is jól érzik magukat benne. Ennek elérésében nagyon fontos tényező a közlekedés és az infrastruktúra fejlesztése. Rendszerbe illesztett, komplex fejlesztésekre van szükség, ezeket a főváros esetében a Budapest 2020 dokumentum rögzíti. A Főpolgármesteri Hivatal a jövőben is szakmai támogatást kíván nyújtani az URBANIA21 keretében megvalósuló programokhoz.
Friedler Ferenc rektor, Pannon Egyetem
Az okos és intelligens infrastruktúrák fejlődéséhez megfelelő szakmai szervezet, megfelelő eszközök, okos városvezetés és együttműködés szükséges. Az URBANIA21 kiváló lehetőséget biztosított ahhoz, hogy egyetemi tudásbázisunkat bemutatva, szemléltessük a kutatás és az innováció tevőleges szerepét az élhető és fenntartható környezet fejlesztésében.
Pongrácz Ferenc igazgató, IBM Magyarország
A 21. században az innováció egyik fő hajtóereje az infokommunikációs iparág. Az IBM az iparágon belül is kiemelkedik innovációs teljesítményével. Vállalatunk kutatásainak és termékfejlesztésének egyik fő célkitűzése a városi életminőség folyamatos javítása olyan területeken, mint például a közlekedés, a közbiztonság, az egészségügy, a városi közművek vagy az oktatás. Ezeken a területeken Magyarország is sokat profitálhat a technológia által kínált rohamosan bővülő lehetőségekből. Mindehhez partnerséget kínálunk a hazai innovatív vállalkozások, az akadémiai és az önkormányzati, államigazgatási szféra szereplőinek. Az URBANIA21 kiállítás remek lehetőséget biztosít, hogy az említett szereplők ezen a fórumon is találkozhassanak egymással.
Szűcs Lajos elnök, ITS Hungary, az URBANIA21 levezető elnöke
Az infrastruktúra integrált és intelligens fejlesztését középpontba helyezésével az URBANIA21 technológiai kiállítás és konferencia olyan rendkívül aktuális kérdéskört ölel fel, amely a fenntartható gazdasági fejlődés szempontjából meghatározó. Az ITS Hungary, az intelligens közlekedés magyarországi egyesületeként támogatja az ilyen kezdeményezéseket.
Alibán Dénes ügyvezető, SWeep UmweltTechnik projekt
Köszönjük a kiváló rendezvényt! Sok hasznos információval és kapcsolattal gazdagodtunk kiállítóként! Szívesen részt vennénk a jövőben az URBANIA21 hasonló eseményein, konferenciáin!
Boda Imre üzletág igazgató, Ericsson
Az urbanizáció korunk egyik meghatározó fejlődési irányvonala, és mint ilyen maghatározó hatást gyakorol mindannyiunk életére. A városok élhetősége, fenntartható fejlődése ezért korunk egy fontos kihívása. Az URBANIA21 konferencia ezen kihívásokra adandó lehetséges válaszokat, a jelen tendenciáit és a jövő lehetőségeit járta körbe minden oldalról; ötletet és inspirációt adva az időbeli sikeres továbblépésekhez.
Loncsár Tibor technológiai igazgató, Microsoft
A városok és az önkormányzati tulajdonú cégek „nagyüzemek”, melyek igen sokféle jellegű tevékenységet végeznek. Ezen tevékenységek megfelelő hatékonysága és szervezettsége kiemelkedő jeletősséggel bír nem csak gazdálkodási, hanem a városok élhetőségének szempontjából is.
Az IKT eszközök elsődleges fontosságúak ezen szerteágazó tevékenységek hatékonyságának szempontjából, így minden városvezető prioritási listájának az élén kell hogy szerepeljenek.